I Przepisy ogólne 

  1. Właścicielem sklepu jest Danuta Nowicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Danuta Nowicka KosMeD Aleja Piastów 85 52-424 Wrocław, NIP: 8942597309, REGON: 932812742, e-mail: biuro@danutanowicka.pl

2. Właścicielem marki Dr. Novicka jest Danuta Nowicka KosMeD Aleja Piastów 85 52-424 Wrocław, NIP: 8942597309, REGON: 932812742.

3. Sklep internetowy – zwany dalej „Sklepem” – będzie prowadził sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej www.danutanowicka.pl , Sprzedaż prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu – zwanego dalej „Regulaminem” – z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

II. Zamówienia  

1. Ceny podane w sklepie wyrażone są w pln. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy (opakowanie + wysyłka).

2. Zamówienia w sklepie można składać w następujący sposób:

a) w witrynie Sklepu, wybierając i płacąc za produkt z koszyka

b) pocztą elektroniczną na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.W razie konieczności  Sklep kontaktuje się z Tobą w celu jak najszybszej realizacji zamówienia.

4. Dla stron informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia są wiążące, w szczególności: cena, nazwa produktu, data i sposób dostawy.

5. Składając zamówienie, Klient wskazuje:

a) dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, które są przechowywane przez Sklep wyłącznie w tych celach (patrz punkt 8 niniejszego Regulaminu)

b) zamówiony towar

c) adres, na który mają być dostarczone zamówione towary.

6. Zawarcie umowy z klientem następuje w momencie zakupu

7. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po wpłaceniu przez Sklep płatności w walucie pln na rachunek bankowy – Santander 51191010482412040010850001

8. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny wynikającej z umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od daty jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Niedokonanie płatności klientowi w odpowiednim czasie oznacza anulowanie zamówienia.

9. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym, a jego realizacja trwa 21 dni roboczych, po których następuje wysyłka towaru.

10. Złożenie zamówienia i jego potwierdzenie przez Klienta w sposób wskazany w ust. 4 i ust. 5 jest prawnie wiążącą umową sprzedaży zawartą między Sklepem a Klientem.

11. Klient, składając zamówienie, akceptuje niniejszy Regulamin Sklepu w całości. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z jego przyjęciem.

III. Płatności  

1. Klient dokonuje płatności za zamówiony towar przedpłatą na numer rachunku bankowego wskazany w pkt 7 ust. II tych przepisów.

2. Klient ma możliwość dokonania płatności drogą elektroniczną za pośrednictwem agenta rozliczeniowego za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

IV. Wysyłka towaru  

1. Zamówiony produkt wysyłany jest przez Sklep za pośrednictwem firmy kurierskiej. Szczegóły przesyłki są uzgadniane z klientem podczas przyjmowania zamówienia.

2. Termin realizacji zamówienia (21 dni roboczych) jest liczony od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym, po której następuje wysyłka towaru.

3. W przypadku dużych zamówień lub okoliczności, które uniemożliwiają realizację zamówienia w terminie określonym w ust. 2 ust. IV klient zostanie niezwłocznie poinformowany o przewidywanym czasie dostawy.

4. Towary są wysyłane na terenie Unii Europejskiej.

5. Koszty wysyłki (pakowanie i wysyłka) są obliczane zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej. Koszty wysyłki pokrywa Sprzedawca.

V. Zwroty i reklamacje  

1. Towary zamówione w sklepie internetowym nie podlegają zwrotowi.

VI. Ochrona prywatności 

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Danuta Nowicka KosMeD Aleja Piastów 85 52-424 Wrocław, NIP: 8942597309, REGON: 932812742, adres e-mail: biuro@danutanowicka.pl.

2. Dane osobowe przekazane przez klienta są przetwarzane do celów umowy sprzedaży, a za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych, zgodnie z warunkami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 101, 2002, poz. 926, z późn. Zm.)

3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy sprzedaży.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania i żądania ich usunięcia.

5. Klient może otrzymywać wiadomości e-mail, w szczególności na adres e-mail podany przez Klienta, materiały marketingowe lub promocyjne